Οι Πράσινοι-Οικολογία είναι αντίθετοι στις κοπές δέντρων

στα στρατόπεδα και τις αντιπυρικές ζώνες

Βρισκόμαστε μπροστά σε ένα περιβαλλοντικό έγκλημα εθνικών διαστάσεων, τονίζουν οι Πράσινοι-Οικολογία, με αφορμή τα μέτρα αντιπυρικής προστασίας της κυβέρνησης. Και κάνουν μια σειρά προτάσεων για μια νέα στρατηγική για τα δάση, τα δέντρα, τις πυρκαγιές.

Συγκεκριμένα, θεωρούν προβληματικές τις εξαγγελίες του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Βασ. Κικίλια ότι ο ΔΕΔΔΗΕ, ο ΑΔΜΗΕ, η Πολιτική Προστασία, η Πυροσβεστική μπαίνουν στα δάση για να κάνουν αντιπυρικές ζώνες. Και τις συνδυάζουν με τη μαζική κοπή δέντρων στα στρατόπεδα και τα ρέματα της χώρας.

Πρόκειται για ένα νέο δόγμα του κυβερνώντος κόμματος, που έρχεται να προστεθεί στο “Η φύση αποτελεί εμπόδιο στην ανάπτυξη” και θα υποστηρίζει ότι “Τα δέντρα είναι ο νέος εχθρός του κράτους”!… Ωστόσο, πρόκειται για προϊόν πανικού μιας κυβέρνησης που αδυνατεί να διαχειριστεί την κλιματική κρίση και που με αντιδασικές και άλλες πολιτικές την υποδαυλίζει!

Δεν θα μας σώσουν ούτε οι αποψιλώσεις των στρατοπέδων, ούτε οι αντιπυρικές ζώνες. Στη Δαδιά υπήρχαν 350 χιλιόμετρα αντιπυρικές λωρίδες και πάνω από 3.000 χιλμ δασικών δρόμων αλλά η καταστροφή ήταν τεράστια. Η ευθυγράμμιση και η αποψίλωση των ρεμάτων -αντί για σεβασμό και δενδροφυτεύσεις στη λεκάνη απορροής- ενισχύουν την ορμή των νερών και τα καταστροφικά τους αποτελέσματα.

Την εποχή που η κλιματική κατάρρευση αλλάζει τον χαρακτήρα των πυρκαγιών και τις συνθήκες που επικρατούν (ξηρασία, καύσωνες κ.ά.) και μεγαλώνει την ένταση και τη διάρκειά τους, η χώρα πρέπει να χτίσει την ανθεκτικότητά της ώστε να περιορίσει το τεράστιο κόστος και να προστατεύσει τη ζωή σε όλες της τις μορφές.

Παρόλα αυτά, στο στρατόπεδο Προκοπίδη, στον Δρυμό Θεσσαλονίκης, έχει αποφασιστεί η κοπή 500 πεύκων. Το ίδιο και στο στρατόπεδο Ράμναλη στον Λαγκαδά. Το ίδιο και στο στρατόπεδο Μακεδονομάχων στην Κοζάνη και στο στρατόπεδο Χόνδρου στο Μαυροδένδρι Κοζάνης, όπου θα κόψουν ολόκληρο δάσος!

Τι συμβαίνει ακριβώς;

Βασιζόμενο σε μέτρα αντιπυρικής προστασίας («Aντιπυρική προστασία – Μικτές αντιπυρικές ζώνες κοντά σε οικισμούς και άλλες ανθρωπογενείς θέσεις – Πρόγραμμα ANTINERO έτους 2024»), το ΥΠΕΝ ζητά από Δασαρχεία και Δήμους ανά την Ελλάδα να καταγράψουν:

 • Την ύπαρξη θέσεων σε δάση που γειτνιάζουν με οικισμούς ή βρίσκονται κοντά σε αυτούς, καθώς επίσης και ανθρωπογενών θέσεων, όπως κατασκηνώσεις, υπαίθριοι χώροι συγκέντρωσης κ.λ.π. και
 • Την ιεράρχηση των ως άνω θέσεων αναφορικά με την ανάγκη διενέργειας
  επεμβάσεων, ήτοι καθαρισμοί, κλαδεύσεις, αραιώσεις και δημιουργία αποψιλωμένων ζωνών πλάτους 5 έως 20 μ.

Και όλα αυτά με στόχο την παροχή συναίνεσης με αποφάσεις αρμοδίων οργάνων των Δήμων στη διενέργεια των απαιτούμενων επεμβάσεων σε Δημοτικά Δάση και δασικές εκτάσεις σε όλη την επικράτεια.

Έτσι, το ΥΠΕΝ έχει ήδη υπογράψει συμβάσεις με εργολαβικές κοινοπραξίες ώστε να προβούν με απευθείας ανάθεση “στην έγκαιρη, έντεχνη, άρτια, οικονομική και ασφαλή εκτέλεση του έργου «Δημιουργία Μικτών Αντιπυρικών Ζωνών σε οικισμούς και δρόμους»”, αρμοδιότητας Δασαρχείων, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 16 παρ. 5 του ν. 998/1979».

Ένα παράδειγμα τέτοιας σύμβασης είναι και η υπ’ αριθ. ΑΔΑΜ 24SYMV014415876 2024-03-13 σύμβαση του ΥΠΕΝ, μέσω του δασαρχείου Λαγκαδά, στα πλαίσια δημιουργίας “αντιπυρικών ζωνών”, με βάση την οποία θα κοπούν εκατοντάδες δέντρα σε στρατόπεδα του Δρυμού και του Λαγκαδά.

Οι Πράσινοι-Οικολογία υποστηρίζουν ότι η πρόληψη μετράει και ότι η επανα-συμφιλίωση με τη φύση είναι πλέον όρος για την επιβίωσή μας. Τονίζουν ότι η χώρα χρειάζεται μια νέα στρατηγική για τη ζωή, τα δάση, τις πυρκαγιές. Και καταθέτουν τις εξής προτάσεις:

 • Να ασχοληθεί σοβαρά η κυβέρνηση και η Αυτοδιοίκηση με την πρόληψη των πυρκαγιών σε δάση και δασικές περιοχές, με ενθάρρυνση για οικολογική διαχείριση των δασών και ανάπτυξη επαγγελμάτων που συμβάλλουν στην προστασία του.
 • Να σταματήσει η άμεση ή έμμεση υποστήριξη των ορυκτών καυσίμων, που με τα αέριά τους αλλάζουν το κλίμα.
 • Να μεταφερθεί η δασοπυρόσβεση στη Δασική Υπηρεσία, με σημαντική στελέχωσή της. Από την ανάθεσή της στην Πυροσβεστική το 1998 κάηκαν τόσα δάση όσα και στα προηγούμενα 180 χρόνια, παρόλο που ο χρόνος πρώτης επέμβασης έχει αυξηθεί σημαντικά. Η εμπειρία και από την πρόσληψη εποχιακών ατόμων στην δασοπυρόσβεση, χωρίς επάρκεια και γνώση του δάσους και των τεχνικών κατάσβεσης, απέδειξε το αδιέξοδο αυτής της επιλογής.
 • Να εγκαταλειφθεί το δόγμα ότι «προστατεύουμε κυρίως ανθρώπους και κτίρια και αφήνουμε τη φωτιά να εξελιχθεί» προς τα δάση και τις περιοχές «Natura 2000». Η καταστροφή του δάσους είναι εξίσου μεγάλη με την απώλεια ανθρώπινης ζωής.
 • Να εφαρμοστεί μια οικολογική διαχείριση των δασών και έγκαιρη επένδυση στην πρόληψη των πυρκαγιών και τον περιορισμό των καταστροφών, με στρατηγικό στόχο τη διατήρηση της βιοποικιλότητας αλλά και μέριμνα για την αναγέννηση του δάσους, τη διαχείριση των νερών με την καλλιέργεια των πηγών, αναδασώσεις για αντιπλημμυρική προστασία, κατασκευή και συντήρηση πυροφυλακίων, δεξαμενών ανεφοδιασμού δασοπυροσβεστικών οχημάτων, ειδικά σχέδια πυροπροστασίας κτλ.
 • Να γίνει σεβαστή η ευρωπαϊκή νομοθεσία, να ενισχυθεί η εθνική νομοθεσία προστασίας του περιβάλλοντος, να μη στηριχτεί η αντισυνταγματική “τακτοποίηση” με τις “οικιστικές πυκνώσεις” που έχουν αναπτυχθεί μέσα σε εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα δασικών περιοχών, μετατρέποντας τις προστατευόμενες περιοχές Natura σε χώρους «ανάπτυξης».
 • Να αποκατασταθεί μια σχέση αλληλο-εξάρτησης τοπικών κοινωνιών και δάσους, με μια οικολογική οικονομία του δάσους αλλά και κατάλληλο εξοπλισμό τους με μέσα κατάσβεσης, drones κτλ για άμεσο εντοπισμό των πυρκαγιών στο ξεκίνημά τους.
 • Να υλοποιηθεί η ομόφωνη απόφαση της Βουλής του 2007, που είχε τεκμηριωμένες προτάσεις για την ανάγκη αλλαγής στρατηγικής για την προστασία των δασών από τις πυρκαγιές.
 • Να αξιοποιηθούν οι εκθέσεις και οι δασικές μελέτες που έχουν εκπονηθεί και στηρίζονται στην οικολογική και διεπιστημονική γνώση των χαρακτηριστικών κάθε δάσους.

Χωρίς δάση και σοβαρή προστασία του περιβάλλοντος καμιά αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης και καμιά οικονομική ευημερία δεν μπορεί να υπάρξει αλλά απειλείται και η επιβίωσή μας. Ο αγώνας είναι παγκόσμιος. Και οι ευρωεκλογές είναι μια στιγμή για να πάρουν και οι πολίτες με την ψήφο τους θέση και να στηρίξουν τις δυνάμεις που αγωνίζονται να σώσουν οτιδήποτε αν σώζεται!