Ο Σύνδεσμος για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων (ΣΒΑΠ) και ο Δήμος Βριλησσίων

συνδιοργανώνουν ημερίδα με στόχο την ενημέρωση των πολιτών από έγκυρους επιστήμονες για το επίπεδο ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στη χώρα μας και ειδικότερα για τις δυνατότητες συμμετοχής των πολιτών και των δήμων στο νέο ενεργειακό γίγνεσθαι. Επιθυμία είναι να γίνουν αντιληπτά τα περιβαλλοντολογικά και οικονομικά οφέλη που προσφέρει στην καθημερινότητα και στην ποιότητα της ζωής η χρήση των ΑΠΕ (τεχνολογίες φωτοβολταϊκών συστημάτων κ.ά.). Η πρόσκληση αφορά πολίτες, αιρετούς και εκπροσώπους φορέων της περιοχής που καλούνται την Παρασκευή 24 Ιουνίου στις 18.30 στο πάρκο «Μίκης Θεοδωράκης».