Το Σάββατο, 5 Νοεμβρίου, από τις 10.00 έως τις 13.00, ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης,

η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου με τη συνδρομή του Κέντρου Κοινότητας, πραγματοποιούν εθελοντική αιμοδοσία στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης (Λεωφόρος Κ. Καραμανλή 18, 166 73). Για να προγραμματίσουν το ραντεβού τους και για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να επικοινωνούν μέχρι και τη Παρασκευή 4/11 στα τηλέφωνα 2132019921 και 2132019934 από τις 12:00 π.μ. έως 15:00 μ.μ. Οι ανάγκες για αίμα δεν σταματούν ποτέ και μάλιστα αυξάνονται! Σας περιμένουμε!