Σύμφωνα με προβλέψεις των τοπικών μετεωρολογικών σταθμών που λειτουργούν

εντός της επικράτειας του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, οι ανώτατες τιμές της θερμοκρασίας των επόμενων ημερών δεν αναμένεται να υπερβούν τους 33 βαθμούς κελσίου. Με βάση τις προβλέψεις αυτές, ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης ανακοινώνει πως τα σχολεία όλων των βαθμίδων καθώς και οι βρεφονηπιακοί σταθμοί θα συνεχίσουν την κανονική λειτουργία τους. Σε περίπτωση σημαντικής μεταβολής των προβλέψεων θα εκδοθεί νέα ανακοίνωση.