Χωρίς κόστος για τους κατοίκους θα φτάσει η αποχέτευση σε κάθε σπίτι και επιχείρηση του Δήμου Παλλήνης,

καθώς η δημοτική Αρχή εξασφάλισε χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ και για τις συνδέσεις των ακινήτων με το δίκτυο. Να σημειώσουμε ότι ο Δήμος Παλλήνης έχει εξασφαλίσει ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για την υλοποίηση του βασικού έργου που περιλαμβάνει την κατασκευή τόσο του πρωτεύοντος όσο και του δευτερεύοντος δικτύου αποχέτευσης, καθώς και των αντλιοστασίων, έτσι ώστε να μην επιβαρυνθούν με το αντίστοιχο κόστος οι κάτοικοι και τα νοικοκυριά.