Ο εκσυγχρονισμός της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Ωρωπού συνεχίζεται.

Εδώ και λίγες ημέρες έχει στη δύναμη της ένα ακόμα υπερσύγχρονο πολυμηχάνημα έργου που ενισχύει τον στόλο των μηχανημάτων καθαριότητας και αναβαθμίζει τις υπηρεσίες προς τους πολίτες.Το νέο μηχανικό σάρωθρο είναι δεξιοτίμονο για να διευκολύνει τον χειριστή στον καθαρισμό στη δεξιά πλευρά του δρόμου κοντά στα πεζοδρόμια. Απαιτεί χειριστή με ειδική γνώση και άδεια. Μερικές από τις δυνατότητες του:
Μπορεί να σκουπίσει 15 χιλιόμετρα σε 6 ώρες.Να καθαρίσει και να πλύνει φρεάτια και δύσκολα σημεία που δεν υπάρχει πρόσβαση με άλλα μέσα.Να πλύνει κάδους απορριμμάτων.Να μετατραπεί σε υδροφόρα 7 κυβικών νερού για την γρήγορη τροφοδοσία πυροσβεστικού οχήματος.