Ένα χρόνιο αίτημα των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων του Νηπιαγωγείου Ωρωπού

ήταν η τοποθέτηση ειδικού τάπητα για τα παιδιά στις αυλές του Νηπιαγωγείου ώστε να παιδιά να παίζουν σε ασφαλές και καθαρό περιβάλλον.
Ο χώρος καθαρίστηκε, διαμορφώθηκε και τοποθετήθηκε το ειδικό δάπεδο στην πλαϊνή αυλή του Νηπιαγωγείου. Θα ακολουθήσουν οι εργασίες για τοποθέτηση ανάλογης εγκατάστασης και στην μπροστινή αυλή. Ευχαριστούμε την Διεύθυνση του Νηπιαγωγείου και του γονείς για την άψογη συνεργασία.