ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2024 (09:30 - ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ)

Ο Δήμος Ωρωπού και ο Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) την Δευτέρα 27 Μαΐου και ώρα 09:30 το πρωί θα διοργανώσουν ανοιχτή Ημερίδα ενημέρωσης με θέματα:

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Σεισμικός Κίνδυνος και Σεισμική Διακινδύνευση: Ο Ρόλος του ΟΑΣΠ.
Ομιλήτρια: Δρ Κούρου Ασημίνα, Αν. Προϊσταμένη Διεύθυνσης Κοινωνικής Αντισεισμικής Άμυνας Ο.Α.Σ.Π.

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Χώροι καταφυγής του πληθυσμού σε περίπτωση σεισμού.
Ομιλήτρια: Φωτοπούλου Μάρθα, Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ Msc USA, Αν. Προϊστάμενη του Τμήματος Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης και Πρόληψης Ο.Α.Σ.Π.

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Διαχείριση Σεισμικού Κινδύνου σε Τοπικό Επίπεδο – Καλές Πρακτικές.
Ομιλήτρια: Μανουσάκη Μαρία, Γεωλόγος Msc, Υπάλληλος του Τμήματος Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης και Πρόληψης Ο.Α.Σ.Π.

ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Επιχειρησιακή Δράση σε σεισμικά συμβάντα.
Ομιλητής : Λαμπιθιανάκης Γεώργιος, Εκπαιδευτής Σ.Ε.Α.Δ.