Αγαπητοί Συμπολίτες,
Την Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου 2020, υπεγράφη η σύμβαση της διαδικασίας

«Ενεργειακής Αναβάθμισης και Αυτοματοποίησης του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού
Κοινόχρηστων Χώρων και εφαρμογών Smart Cities, με εξοικονόμηση ενέργειας στον Δήμο
Μαρκοπούλου».
Κατά την υπογραφή της σύμβασης παρόντες ήταν εκτός από τον Δήμαρχο
Μαρκοπούλου, Κωνσταντίνο Δ. Αλλαγιάννη, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Περιβάλλοντος &
Ηλεκτροφωτισμού, κ. Ιωάννης Αϊδινιώτης και ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών &
Υ.ΔΟΜ., κ. Δημήτριος Κολιαβασίλης.
Η υλοποίηση του παραπάνω έργου, με εγκατάσταση σχεδόν έξι (6) χιλιάδων, νέων
φωτιστικών και λαμπτήρων LED, πρόκειται να βελτιώσει κατακόρυφα τον Φωτισμό, την
καθημερινότητα αλλά και το αίσθημα ασφάλειας των συμπολιτών μας σε Μαρκόπουλο και
Πόρτο Ράφτη, αλλά και να αναβαθμίσει κατακόρυφα την ενεργειακή  απόδοση του Δήμου:
μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, τουλάχιστον 40%.
Μέσα από την Ενεργειακή Αναβάθμιση εξασφαλίζεται η εγγυημένη εξοικονόμηση
ενέργειας ύψους άνω του 77%, με την  εγκατάσταση 5.796  φωτιστικών τύπου LED και όφελος
12ετίας για τον Δήμο, που  ανέρχεται άνω του ποσού των 2,5 εκατομμυρίων Ευρώ συνολικά.
Το σύνολο της απαιτούμενης επένδυσης είναι 100% αυτοχρηματοδοτούμενο, με
ανάληψη ρίσκου αποκλειστικά, από τον Ιδιωτικό Τομέα, καθώς ο Δήμος Μαρκοπούλου, δε θα
δαπανήσει νέους οικονομικούς πόρους για την αντικατάσταση του συνόλου των φωτιστικών
σωμάτων.
Η αποπληρωμή της επένδυσης, θα γίνει μέσω Σύμβασης Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ),
τμηματικά στη 12ετή διάρκεια της Σύμβασης με τον Ανάδοχο, αποκλειστικά και μόνο, εφόσον
προηγείται πιστοποίηση του αποτελέσματος από την Τεχνική Υπηρεσία, κατόπιν εισήγησης του
Ανεξάρτητου Συμβούλου και εφόσον επιτυγχάνεται η εγγυημένη εξοικονόμηση ενέργειας.
Επιπρόσθετα ο Δήμος Μαρκοπούλου, απαλλάσσεται από τα έξοδα συντήρησης καθώς ο
Ανάδοχος, θα παρακολουθεί συνεχώς τη λειτουργία της εγκατάστασης (σε πραγματικό χρόνο)
και θα παρεμβαίνει άμεσα, για την αποκατάσταση κάθε βλάβης, με μέγιστο χρόνο
αποκατάστασης τις 72 ώρες!