Ο Δήμος Λαυρεωτικής

 Γνωστοποιεί μέσω της παρούσας ,

τις προτάσεις της μελέτης «ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΗΔΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΓΠΣ» (Β1 Στάδιο).

Ανάδοχος: Σύμπραξη Μελετητών «Αικατερίνη Γεωργούλα –Αναστάσιος Κατσουλάρης»

Περιοχές μελέτης: Δ.Ε Λαυρίου με τους οικισμούς της και Τ. Ε.  Αγίου  Κωνσταντίνου

Και σας προσκαλεί

στην παρουσίαση που θα γίνει την Κυριακή 06/10/2019 στις 11.00 π.μ στο Μηχανουργείο Λαυρίου για να ενημερωθείτε για τις προτάσεις της μελέτης  και να εκφράσετε την γνώμη σας ως 12/10/2019.

Η παρουσίαση γίνεται βάσει των διατάξεων του Ν. 1337/1983, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 2508/1997 και ισχύει βάσει του Ν. 4447/2016.

Συνημμένα αρχεία:

pdfΤεχνική Έκθεση – Περίληψη

Σχέδια

pdfΠ.2

pdfΠ.3.1

pdfΠ.3.2

pdfΠ.3.4

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΟΥΚΑΣ