Το νέο πολιτιστικό παραδοσιακό κτίριο Δήμου Κρωπίας εντάσσεται σε χρηματοδότηση

του μηχανολογικού, ηλεκτρονικού -ψηφιακού εξοπλισμού του για τις ανάγκες ανάδειξης και προβολής της ιστορικής πορείας του Δήμου με μόνιμη έκθεση με την επωνυμία, «Ιστορικό- Λαογραφικό Μουσείο Κορωπίου-1821»

Ψηφίστηκε από την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Κρωπίας, την Τρίτη 25 Μαΐου 2021, η κατάθεση πρότασης χρηματοδότησης του μηχανολογικού, ηλεκτρονικού - ψηφιακού εξοπλισμού -με κατάλληλες διαρρυθμίσεις, φωτιστικές και ακουστικές προσαρμογές- του νέου πολιτιστικού παραδοσιακού κτιρίου των οδών Αχ. Θεοχάρη και Χρ.Δημητρίου, προϋπολογισμού 149.168.00 χιλ. ευρώ στο πρόγραμμα του Υπουργείου Εσωτερικών «ΑντώνηςΤρίτσης». Σκοπός είναι η δημιουργία μόνιμης έκθεσης του «Ιστορικού-Λαογραφικού Μουσείου Κορωπίου- 1821» για την ανάδειξη και προβολή της τοπικής ιστορίας στο πλαίσιο της συμπλήρωσης των 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση της Ανεξαρτησίας από τον Οθωμανικό ζυγό.