Ολοκληρώθηκε η ανάπλαση της πλατείας Δημητρίου Λάμπρου («Παπαγιάννη») στο Κορωπί.

Οι εργασίες ανάπλασής της ήταν μέρος μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Κρωπίας (αρ.09/2019) που περιελάμβανε και την ανάπλαση της πλατείας 9 η Οκτωβρίου 1944, στην νότια είσοδο της πόλης, κοντά στο 1 ο Κοιμητήριο Κορωπίου -που είναι σε εξέλιξη αυτή την περίοδο.  Χρηματοδοτήθηκαν κατά το μεγαλύτερο ποσοστό από το Πράσινο Ταμείο με ελάχιστη συμμετοχή του Δήμου. Επίσης, επισκευάστηκαν φθορές από βανδαλισμούς και άλλα αίτια- και ανακατασκευάστηκαν, τα όργανα της ομώνυμης Παιδικής Χαράς και ο χώρος είναι σε λειτουργία.