Σύσκεψη πραγματοποιήθηκε την περασμένη Παρασκευή στο Δημαρχείο του Δήμου Διονύσου,

με τη συμμετοχή της Δημάρχου, Κ. Μαϊχόσογλου, όλων των Αντιδημάρχων, Προέδρων των Δημοτικών Κοινοτήτων, καθώς και εκπροσώπων των Εθελοντικών Κλιμακίων, με σκοπό την αποτίμηση του συντονισμού και των ενεργειών που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της πρόσφατης πυρκαγιάς που έπληξε την περιοχή της Σταμάτας. Στη σύσκεψη η Δήμαρχος ευχαρίστησε θερμά όλους τους συμμετέχοντες για την αφοσίωση και την πολύτιμη συνεισφορά τους στην αντιμετώπιση της κρίσιμης κατάστασης. Αναγνώρισε την άμεση ανταπόκριση των Εθελοντών αλλά και του Προέδρου της Σταμάτας, Κ. Πέππα, καθώς και συμβούλων ως καθοριστική για τον περιορισμό της καταστροφής και την προστασία της ανθρώπινης ζωής και των περιουσιών.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, επισημάνθηκαν τα εξής σημεία:

Αξιολόγηση Συντονισμού: Αναλύθηκαν οι δράσεις και οι αποφάσεις που λήφθηκαν σε επίπεδο συντονισμού. Εντοπίστηκαν τα δυνατά σημεία καθώς και οι τομείς που χρήζουν βελτίωσης.

Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών: Συζητήθηκαν οι μέθοδοι και οι πρακτικές που εφαρμόστηκαν για την άμεση αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών, όπως η εκκένωση περιοχών.

Εξοπλισμός: Υπογραμμίστηκε η σημασία της παροχής απαραίτητου εξοπλισμού για την πιο αποτελεσματική διαχείριση παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον.

Επικοινωνία και Συνεργασία: Εξετάστηκε η επικοινωνία μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων και προτάθηκαν τρόποι για τη βελτίωσή της, ώστε να επιτευχθεί πιο άμεση και συντονισμένη αντίδραση σε έκτακτες ανάγκες.

Η Δήμαρχος επισήμανε ότι θα ληφθούν υπόψη όλες οι παρατηρήσεις και οι προτάσεις που κατατέθηκαν, προκειμένου ενισχυθεί η αποτελεσματική συνεργασία και η ετοιμότητα αλλά και η αντίδραση του Δήμου σε μελλοντικές κρίσεις. Τόνισε, δε, τη σημασία της συνεχούς συνεργασίας με τους Εθελοντές και τις Δημοτικές Κοινότητες, αλλά και την αδιάλειπτη στήριξη και υποστήριξή τους.