Σημαντική συνάντηση εργασίας σε πολύ καλό κλίμα με προοπτική

τη συνεργασία του Δήμου Διονύσου με την Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ), πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 7 Απριλίου μεταξύ του Δημάρχου Γιάννη Καλαφατέλη και υψηλόβαθμων στελεχών της εταιρίας.

Στη συνάντηση με το Δήμαρχο Διονύσου συμμετείχαν ακόμη ο Πρόεδρος της ΕΕΤΑΑ Δημήτρης Μαραβέλιας, ο Διευθύνων Σύμβουλος Σπύρος Σπυρίδων, ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Χαράλαμπος Καούκης και ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Διονύσου Χρήστος Μπακούρος.

Υπογραμμίζεται ότι η ΕΕΤΑΑ αποτελεί τον ενδιάμεσο φορέα διαχείρισης για τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ καθώς και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης.