Ελάχιστες μέρες μετά την 25 η Νοεμβρίου, ημέρα αφιερωμένη στη βία κατά των γυναικών, ο Δήμος Αχαρνών επέλεξε, αντί να διορθώσει τη στάση του,

σύμφωνα με τις συστάσεις των υπευθύνων της περιφέρειας, να κλείσει, τον «Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας στον Δήμο Αχαρνών». Πέντε χρόνια τώρα, από την ανάληψη των καθηκόντων της η Δημοτική Αρχή, έκανε ότι μπορούσε για να διαλύσει μια δομή, τον «Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας στον Δήμο Αχαρνών», σε μια εποχή που στη χώρα μας, οι έρευνες, δείχνουν ότι η έκταση του προβλήματος είναι εξαιρετικά μεγάλη, γιατί η φτώχεια και η περιθωριοποίηση τροφοδοτούν τη βία.

Από την πρώτη χρονιά η Ε.Γ.Ε. Παράρτημα Αχαρνών, με παραστάσεις και υπομνήματα στη Γενική Γραμματεία Ισότητας, και πολιτικούς φορείς, κατάφερε να αποτρέψει την κατάργηση της δομής, που για δικούς της λόγους η Δημοτική Αρχή επιθυμούσε να καταργήσει. Το Έργο αυτό, που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, πανελλαδικά, με στόχο την Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων - Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής, υλοποιείται, με ευθύνη του Δήμου Αχαρνών, έχει ως αντικείμενο την αναβάθμιση και λειτουργία Ξενώνα για γυναίκες – θύματα βίας και των παιδιών τους σε όλες τις μορφές ή / και πολλαπλών διακρίσεων (π.χ. μετανάστριες, πρόσφυγες, μονογονείς, ΑμεΑ, άνεργες κ.λπ.), σε μισθωμένη κτιριακή υποδομή στο δήμο Αχαρνών, στο νομό Αττικής καθώς και την παροχή συμβουλευτικής στήριξης αυτών, αλλά και με την ενισχυμένη εφαρμογή δράσεων (εκμάθηση γλώσσας, δημιουργική απασχόληση παιδιών κ.λ.π.) και νέων πιλοτικών δράσεων (Συμβουλευτική για προώθηση στην απασχόληση, συστηματοποιημένη παρακολούθηση μετά την αποχώρηση / follow-up κ.α.).

Ο προϋπολογισμός του έργου για 36 μήνες λειτουργίας είναι 671.000 ευρώ, ενώ μέχρι και την ημερομηνία της επιτόπιας αξιολόγησης της λειτουργίας του, είχαν εγκριθεί κατανομές ύψους 270.000 Ευρώ. Η αξιολόγησης που έγινε από τον υπεύθυνο φορέα της περιφέρειας, μεταξύ άλλων ευρημάτων στην σχετική προσωρινή έκθεση διαπιστώνεται η «Μη συμβολή της πράξης στην επίτευξη του στόχου (των 150 ωφελούμενων) που έχει τεθεί στο δείκτη εκροών 05503 "Αριθμός επωφελουμένων των υποστηριζόμενων δομών", όπως αυτός προσδιορίζεται στην Απόφαση Ένταξης». Επισημαίνεται ότι κατά την ημέρα της επιτόπιας ερευνας, η Δομή φιλοξενούσε μία (1) γυναίκα με το παιδί της κατά δήλωση του δικαιούχου. Επιπρόσθετα διαπιστώνεται ότι η δομή υπολειτουργεί, δεν παρέχει τις παρεχόμενες υπηρεσίες που απορρέουν από την απόφαση ένταξης και την ΑΥΙΜ και ως εκ τούτου τίθεται εν αμφιβόλω η λειτουργικότητα και βιωσιμότητά της. Δηλαδή στους 36 μήνες λειτουργίας του Ξενώνα, δεν υπήρξαν γυναίκες που ζήτησαν την προστασία του ή η υπεύθυνος του δήμου αρνήθηκε τη φιλοξενία;

Η βία κατά των Γυναικών και παιδιών αποτελεί ζήτημα αιχμής για την ΕΓΕ, Παράρτημα Αχαρνών. Ως γυναίκες - μέλη της Ένωσης Γυναικών Ελλάδας Παράρτημα Αχαρνών, αλλά και δημότες -πολίτες του Δήμου Αχαρνών εκφράζουμε την ανησυχία μας, διότι οι υφιστάμενες υποστηρικτικές δομές και υπηρεσίες στις οποίες μπορεί να καταφύγει μια γυναίκα ή κορίτσι που υφίσταται βία, λόγω της συχνότητας του φαινομένου, έκλεισαν. Θεωρούμε ότι η Αξιοπρέπεια, η Ελευθερία, η Αλληλεγγύη, η Δικαιοσύνη, το Κράτος Δικαίου, η Δημοκρατία αποτελούν θεμελιώδεις αρχές  για τη ζωή. Γι αυτό ζητάμε:

1. την διατήρηση του «Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας στον Δήμο Αχαρνών»,

2. την ενίσχυση των δομών κοινωνικής πρόνοιας και όλων των υποστηρικτικών δομών υπέρ των γυναικών,  των μονογονεϊκών οικογενειών, των νέων ζευγαριών για απόκτηση οικογένειας, των  ατόμων με αναπηρία, τον σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, την ουσιαστική και πλήρη ισότητα,

3. την ουσιαστική πολλαπλή βοήθεια, στήριξη όσων υφίστανται οποιασδήποτε μορφής βίας και ιδιαίτερα την πρόληψη και αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής και της βίας κατά των γυναικών.

Εκτιμούμε, ότι και οι άλλοι τοπικοί φορείς θα είναι συμπαραστάτες μας, ώστε να επαναλειτουργήσει ο «Ξενώνας Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας στον Δήμο Αχαρνών», και να βοηθηθούν οι γυναίκες που υφίστανται οποιασδήποτε μορφής βίας.

Για τη Διοικούσα Επιτροπή της ΕΓΕ ΑΧΑΡΝΩΝ

Η Πρόεδρος                                    Η Γεν. Γραμματέας

Λίτσα Αλεξάνδρου-Πανά                Αναστασία Παμουκτσόγλου