Ένα νέο μέτρο μπαίνει σε λειτουργία από τη Δημοτική Αστυνομία, έτσι ώστε να «προβληματίσει» τους δημότες, με σκοπό να περιοριστεί η παράνομη στάθμευση

στο Δήμο Αχαρνών. Συγκεκριμένα για ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα όσοι σταθμεύουν παράνομα θα λαμβάνουν μια «ενημερωτική κλήση» χωρίς επιβολή προστίμου. Έτσι θα πληροφορούνται για την παράβασή τους και την επόμενη φορά πλέον θα τους επιβάλλεται το αντίστοιχο πρόστιμο. Η κίνηση αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο αναδιοργάνωσης της υπηρεσίας της Δημοτικής Αστυνομίας με στόχο τη βέλτιστη λειτουργία της και την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στους δημότες. Το μέτρο έθεσε σε λειτουργία ο κ. Μιχάλης Βρεττός, Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Πολιτικού Σχεδιασμού, Πολεοδομίας και Δημοτικής Αστυνομίας. O κ. Μιχάλης Βρεττός δήλωσε σχετικά: «Ως νέα Δημοτική Αρχή εγκαινιάζουμε μία νέα σχέση ανάμεσα στους δημότες και το Δήμο μας. Δεν έχουμε σκοπό να ασκήσουμε μία τιμωρητική πολιτική. Είναι όμως σημαντικό να καταλάβουν όλοι ποια είναι τα όρια και να μην τα ξεπερνάμε.