Την ενίσχυση της υπηρεσίας «Βοήθεια στο σπίτι», με αποδέκτες τους ηλικιωμένους, τους άπορους και όσους δεν μπορούν ή δεν επιτρέπεται να μετακινηθούν

από τις οικίες τους, υλοποιεί ο Δήμος Αχαρνών. Η νέα υπηρεσία έχει ως αντικείμενο τα εξής:

*Καταγραφή των κατοίκων του Δήμου που δεν μπορούν ή δεν επιτρέπεται να μετακινηθούν από τις οικίες τους.

*Καταγραφή των απόρων και οικονομικά αδύνατων κατοίκων του Δήμου που δεν μπορούν ή δεν επιτρέπεται να μετακινηθούν.

*Εξυπηρέτηση για θέματα φαρμακευτικής περίθαλψης και παροχής ειδών πρώτης ανάγκης.
*Λειτουργία τηλεφωνικού κέντρου και ιστοτόπου με σκοπό την καταγραφή των αιτημάτων των κατοίκων των παραγρ. Α και Β.
*Διεκπεραίωση των αιτημάτων των κατοίκων των παραγράφων Α και Β (παραλαβή αιτήσεων - παράδοση πιστοποιητικών) για τα πάσης φύσεως πιστοποιητικά που εκδίδονται μέσω ΚΕΠ.

Διαβάστε αναλυτικά τα νέα προληπτικά μέτρα της Ομάδας Διαχείρισης Κρίσης λόγω Κορωνοϊού 

http://www.acharnes.gr/content/section-4311