Επιλέξαμε το προηγούμενο διάστημα να μην προβούμε σε καταγγελίες, σεβόμενοι τον πολιτικό πολιτισμό που θέλουμε να φέρουμε στο προσκήνιο,

αλλά η κατάσταση έχει ξεφύγει. Στο διάστημα που μεσολαβεί από τη δεύτερη Κυριακή των εκλογών και μέχρι την ανάληψη των καθηκόντων του νεοεκλεγέντα Δημάρχου κ. Βρεττού, το Δημοτικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο βάση του νόμου, να συνεδριάζει ΜΟΝΟ για έκτακτα θέματα.

Οι προσκλήσεις για Δημοτικό Συμβούλιο που μας έχουν έρθει σε αυτό το διάστημα των 50 ημερών, είναι σχεδόν όσα και τα συμβούλια ολόκληρου του προηγούμενου έτους. Παρόλα αυτά, σεβόμενοι τον θεσμικό μας ρόλο, ο κ Βρεττός καθώς και όλα τα μέλη της παράταξής μας παρευρίσκονται στις συνεδριάσεις, μη δημιουργώντας προβλήματα στις υπηρεσίες του Δήμου.

Απεναντίας, η απερχόμενη Δημοτική Αρχή απουσιάζει συστηματικά με αποτέλεσμα να μην υπάρχει η απαιτούμενη απαρτία έτσι ώστε να πραγματοποιηθούν τα Δημοτικά Συμβούλια. Το ίδιο συνέβη και στη συνεδρίαση της Τετάρτης 24 Ιουλίου 2019. Αυτό που προκαλεί τη μεγαλύτερη εντύπωση, είναι η απουσία ακόμη και των Αντιδημάρχων και των Προέδρων των νομικών προσώπων, οι οποίοι εκτός των άλλων, λαμβάνουν αντιμισθία.

Είναι τραγικό να έχει μείνει ο Δήμος από πετρέλαιο και η Διοίκηση του Δήμου (που είναι η ίδια που προσκαλεί το συμβούλιο) να μην προσέρχεται στις συνεδριάσεις. Ήδη ο νεοεκλεγείς Δήμαρχος κ. Βρεττός, παρόλο που δεν έχει αναλάβει επίσημα, προσπαθεί με κάθε τρόπο να προσφέρει τις υπηρεσίες του, αλλά αυτό που συμβαίνει ξεπερνάει κάθε λογική. Η παράταξή μας, ενημερώνει ότι δεν θα συμμετάσχει σε τέτοιου είδους παιχνίδια. Ας αναλάβει ο καθένας την ευθύνη που του αναλογεί.