Απάντηση του Περιφερειάρχη Αττικής, Νίκου Χαρδαλιά, σε

δημοσιεύματα για την ανακοίνωση της ΠΟΜΑΣ

Σχετικά με όσα απαράδεκτα και παντελώς αβάσιμα αναφέρονται στην
ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Απόστρατων (ΠΟΜΑΣ), η
οποία δημοσιεύτηκε σε ιστοσελίδες, διευκρινίζουμε τα κάτωθι, ως
μια οφειλόμενη απάντηση απέναντι στο ψεύδος:
1. Η απόφαση ένταξης που υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Αττικής στις
18/04/2024 (ΑΔΑ: 6Λ9Α7Λ7-4Ε6), αφορά στη χρηματοδότηση εξοπλισμού
στρατιωτικών νοσοκομείων, μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος “Αττική”
2021-2027.
2. Το Περιφερειακό Πρόγραμμα “Αττική” 2021-2027, εντάσσεται στο ΕΣΠΑ
2021-2027 και δεν έχει καμία, μα καμία σχέση με το Ταμείο Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας!
3. Το Περιφερειακό Πρόγραμμα “Αττική” 2021-2027, εγκρίθηκε από την Ε.Ε.
το 2022, έχει συνολικό προϋπολογισμό 1,6 δις ευρώ, τελεί υπό την
αποκλειστική  διαχείριση του Περιφερειαρχη και της Διαχειριστικής Αρχής της
Περιφέρειας Αττικής, και χρηματοδοτείται αποκλειστικά από την Περιφέρεια
Αττικής μέσω του ΠΔΕ  και από Κοινοτικούς πόρους.
 4. Το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, είναι ένα τελείως  διαφορετικό
χρηματοδοτικό εργαλείο, το οποίο τελεί υπό τη διαχείριση του Υπουργείου
Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και στο οποίο η Περιφέρεια Αττικής δεν
έχει κανένα διαχειριστικό η άλλο ρόλο.
Σοβαρευτείτε άμεσα, κύριοι της ΠΟΜΑΣ. Βγάλτε τα γυαλιά της κομματικής
εμπάθειας.

Εάν δεν είστε ανόητοι, τότε είστε τυχάρπαστα και επικίνδυνα άσχετοι!