Κύριοι Υπουργοί,
Θέτουμε υπόψιν σας το ζήτημα καθορισμού της Εκλογικής Αποζημίωσης

των Δημοτικών Υπαλλήλων ενόψει των επικείμενων Εθνικών Εκλογών.
Υποχρέωση του Υπουργείου Εσωτερικών είναι να προσδιορίσει εάν οι
απασχολούμενοι εργαζόμενοι θα αποζημιωθούν και με ποιο ποσό για την
επιπρόσθετη απασχόλησή τους.
Σε προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις (Εθνικές, Αυτοδιοικητικές και
Ευρωεκλογές) οι εργαζόμενοι στους Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού αντιμετωπίστηκαν ως
εργαζόμενοι γ΄ κατηγορίας στη Δημόσια Διοίκηση, με μια απαξιωτική και
εξευτελιστική λογική, με τον ορισμό της Εκλογικής Αποζημίωσης σε μορφή
«χαρτζιλικιού». Κι αυτό τη στιγμή που ο όγκος εργασίας είναι τεράστιος και οι
εργαζόμενοι στη Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι εκείνοι που κατά κύριο λόγο
επωμίζονται το μεγαλύτερο βάρος της εκλογικής διαδικασίας.
Η θέση της Ομοσπονδίας ήταν και είναι σαφής και δίκαιη. Διεκδικούμε
και απαιτούμε ίδια αμοιβή και ίση μεταχείριση με τους εργαζόμενους του
υπόλοιπου Δημόσιου Τομέα που θα απασχοληθούν στις εκλογικές διαδικασίες.
Πρέπει επιτέλους να μπει ένα τέλος στην «επιλεκτική αντιμετώπιση» εργαζομένων
που θα εργαστούν για τον ίδιο σκοπό.

Σας καλούμε ΑΜΕΣΑ σε συνάντηση για τον ορισμό της Εκλογικής
Αποζημίωσης των εργαζομένων στους Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού που απασχολούνται και
θα απασχοληθούν στις διαδικασίες για την προετοιμασία και διενέργεια των
επικείμενων Εθνικών Εκλογών.

Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

Ο Πρόεδρος                              Ο Γεν. Γραμματέας
Νίκος Τράκας                              Γιάννης Τσούνης